Tu smo za svaku pomoć. Kontaktirajte nas!

  Ime i prezime (potreban)

  Email adresa (potreban)

  Naziv firme (potreban)

  Telefonski broj (potreban)

  Poruka

  Kontrolor Vaših ličnih podataka je Globema Adria doo sa registrovanim sedištem u Beogradu. Imate pravo na pristup svojim ličnim podacima, pravo da ih ispravite, pravo da ograničite njihovu obradu, pravo na brisanje podataka i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka. Detaljne informacije o obradi Vaših ličnih podataka nalaze se u Politici privatnosti (Privacy Policy).

  Globema kancelarije:

  Globema Adria d. o.o.

  Bulevar Milutina Milankovica 1, Novi Beograd
  Business centar Navigator 2
  netstork@globema.rs
  +381 64 36 00250
  Headquarters, EMEA:

  Globema Sp. z o.o.
  Wita Stwosza St. 22
  02-661 Warsaw, Poland
  netstork@globema.pl
  + 48 22 848 73 13

  South-East Europe:

  Globema RO SRL
  Bucharest, Romania
  www.netstork.globema.ro
  netstork@globema.ro

  Czech Republic & Slovakia:

  Globema CS, s.r.o.
  Praha, Czechia
  www.netstork.globema.cz
  netstork@globema.cz
  +420 775 770 801