netstork_icon

NetStork je centralizovano rešenje za kreiranje i upravljanje optičkim, koaksijalnim i bakarnim mrežnim topologijama. NetStork rešenje omogućava unos i ažuriranje mrežnih parametara na računarima u kancelariji kao i na mobilnim uređajima na terenu. Prikupljeni podaci se mogu čuvati u relacionoj bazi ili XML fajlovima i dostupni su u oba slučaja – online i offline.

NetStork omogućava modeliranje i crtanje:

Infrastrukture – podzemne cevi, komunalne kutije, stubovi i sl.
Primarnih, sekundarnih i mikro profilnih cevi
Optičke, bakarne, FTTH i HFC mreže
Inside plant inventory (aplikacija dizajnirana za dokumentovanje i kontrolu telekomunikacionih mrežnih uređaja i komponenti)

Selektovane funkcionalnosti

Mrežne šeme

NetStork šeme obezbeđuju detaljan prikaz Vaše mreže, omogućavaju selektivni prikaz detalja i generišu se automatski. U mogućnosti ste da modelirate mrežu, kombinujete objekte, menjate atribute i njihove položaje.

network_schemes1network_schemes2network_schemes3

Učitavanje (Data loading)

NetStork omogućava učitavanje podataka iz dokumentacije izrađene u DWG / DXF formatu. Da biste učitali podatke, nije neophodno poznavanje strukture datoteke – dovoljno je naznačiti objekat na DWG ili DFX pozadinskoj mapi, a NetStork će prepoznati layer i prikazati elemente datog layer-a sa nazivima.

data_loadingdata_loading2

Planiranje i upravljanje mrežom

Pomoću NetStork-a možete kreirati mrežne planove i projekte koji se ažuriraju tokom izgradnje. Nakon završenog procesa dobijate gotovu dokumentaciju, bez dodatnog prenosa podataka. U mogućnosti ste da:

  • odvojite mrežne fragmente (npr. kao zadatke za dizajnere)
  • kombinujte zadatke projekta sa mrežom koja postoji u bazi podataka
  • oblikujete mreže u zavisnosti od statusa (planirano, dizajnirano, aktivno)
  • štampate projekte sa napomenama za službene i industrijske potrebe

planning_designing

Mape

NetStork sadrži mehanizme koji omogućavaju povezivanje WMS i WMTS servisa. Osnovni izvor je Open Street Maps, ali je moguće povezati bilo koju drugu lokalnu uslugu mapa. Pored mrežnih servisa, moguće je povezati i prikazati mape u sledećim formatima: DWG / DXF (Autocad), SHP (ESRI Shapefile), JPG i PNG.

maps

Analiza reflektometra i lokalizacija odstupanja

NetStork čita merne datoteke sa reflektometra i koristi merne podatke za lociranje značajnih tačaka na mreži. Zahvaljujući ovoj funkciji, označavajući izabranu tačku na mernoj tabeli, napravljenoj od odabrane lokacije (ODF, connector), aplikacija na mapi prikazuje mesto u mreži koje odgovara mernoj tački (označavajući put na mapi zelenom bojom).

relfectometer2relfectometer1

Rad na terenu

Mogućnost unosa podataka pomoću tableta – grafički interfejs je prilagođen za upotrebu prstom ili olovkom. Komunikacija sa GPS-om – bilo ugrađenim ili povezanim sa Vašim uređajem, kako bi preuzeo koordinate objekata (šahtovi, stubovi, ormarići itd.). U mogućnosti ste da sinhronizujete podatke sa različitih uređaja u zajedničku bazu podataka. Ukoliko je veza sa bazom podataka omogućena, možete direktno sa terena raditi na njoj.

tablet_mode

WEB interface

Ukoliko Vam je potrebno da više ljudi ima pristup mrežnim podacima, možete koristiti WEB access. Svakom pojedinačnom licu je omogućeno da vidi podatke, prikaže šemu i vidi veze na mreži i to na svom tabletu ili pametnom telefonu.

Ergonomski interfejs

Ergonomski interfejs olakšava unos podataka tokom kontrole mreže na terenu. Korisnički interfejs je opremljen sistemom za pomoć (hint system) koji sugeriše sledeći korak.

Podaci

Pojedinačni mrežni elementi mogu se prikazati fotografijama ili dokumentacijom (npr. listovi podataka, urađena dokumentacija i sl.)

Aplikacija verifikuje ispravnost unetih objekata; takođe je moguće pokrenuti test verifikacije za izabrano područje ili celu bazu podataka

NetStork omogućava grafičko modeliranje optičkih veza u tačkama povezivanja i veza između portova distributivnih okvira

Automatsko generisanje šema zasnovano na geografskim podacima. Šeme se generišu za logički sloj (splajsovanje vlakana) i fizički sloj (kablovi i mikro cevi).

Mape i GPS

NetStork omogućava dodavanje rasterskih i vektorskih podataka u DWG / DXF formatu. Omogućen pristup background (pozadinskoj) mapi iz javno dostupnih izvora (npr. OpenStreetMap)

Zahvaljujući GPS-u, NetStork omogućava postavljanje predmeta prema njihovim GPS koordinatama, kao i praćenje kretanja terenskih radnika.