logo_netstork

Softversko rešenje za mrežni inventar (Asset Management)

NetStork 13 je sada dostupan!

Napredno rešenje za digitalizaciju mrežne infrastrukture

Sistem za pomoć

Funkcioniše tako što aplikacija automatski predlaže sledeće korake prilikom unosa podataka na telekomunikacionu mrežu; pojednostavljen je i skraćen proces prikupljanja podataka.

Ergonomski interfejs

Povećajte produktivnost tako što ćete ažurirati podatke direktno na autogenerisanim šemama i time olakšati unos atributa objekata. Ovu funkcionalnost možete koristiti i za prikupljanje podataka na terenu.

Rešenja za prikupljanje i analizu podataka

Unos podataka iz DXF/ DWG datoteka, pozadinske mape različitih formata i tehnologija, OTDR analiza korišćenjem podataka dobijenih pomoću refraktometra.

Rad na mobilnim uređajima

Unesite podatke dok ste na terenu.

GPS

Mogućnost pozicioniranja unetih objekata
i obeležavanja najefikasnijih ruta za timove na terenu.

Smallworld PNI integracija

Mogućnost integracije sa GE Smallworld sistemom (Physical Network Inventory).

Telecommunication network inventory

NetStork – aktivirajte Vašu mrežu

35
efikasniji unost mrežnih objekata
60
pouzdanost mrežnih podataka
100
digitalizovana mrežna infrastruktura

Osnovne karakteristike

Telecommunication network inventory

NetStork na tabletima

Mogućnost mrežnog inventarisanja na terenu
Precizno GPS geokodiranje
Aplikacija verifikuje umetnute objekte
U potpunosti integrisan sa Smallworld PNI

NetStork desktop

Omogućava dodavanje rasterskih i vektorskih grafika na osnovne mape
Prikazuje podatke iz javno dostupnih mapa kao što su OpenStreetMap, Google Maps, WMS
Modeliranje cevovoda, podzemnih sanduka i stubova

Telecommunication network inventory
Telecommunication network inventory

NetStork – data model

Modeliranje FTTH, optičkih vlakana, bakarne i HFC mrežne infrastrukture
Vizuelni prikaz optičkih veza u tački priključka
Vizuelni parikaz veza između portova
Logički dijagrami na nivou vlakana i / ili kabla

Više od 300 kompanija u Evropi koristi NetStork rešenje za inventar i modeliranje svojih telekomunikacionih mreža